Máy Xay Sinh Tố 

Ly Xay Khô HR2011

Vui lòng liên hệ 0368239279 hoặc 0932587578 để biết thêm thông tin và giá.